Naturvård - Sala.se - Sala kommun
Om du saknar något här på nya sala.se kan du söka det på vår gamla hemsida - www3.sala.se

Naturvård

Sala kommun • Org.enhet: Miljöenheten

Senast uppdaterad: 2016-07-04

Senast uppdaterad: 2016-07-04CAPTCHA Image
Play CAPTCHA Audio
Refresh Image

Bygg- och miljöförvaltningens kommunekolog jobbar med naturvårdsfrågor i Sala kommun. Förutom handläggning av bland annat täkt- och strandskyddsärenden som utförs både i Sala och Heby kommuner ger förvaltningen sakkunnigutlåtanden i till exempel byggnations- och exploateringsfrågor.