Naturvård, parker - Sala.se - Sala kommun
Om du saknar något här på nya sala.se kan du söka det på vår gamla hemsida - www3.sala.se

Naturvård, parker

Sala kommun • Org.enhet: Miljöenheten

Senast uppdaterad: 2016-04-25

Senast uppdaterad: 2016-04-25CAPTCHA Image
Play CAPTCHA Audio
Refresh Image

Miljöenhetens kommunekolog jobbar med naturvårdsfrågor i Sala kommun. Förutom handläggning av bland annat täkt- och strandskyddsärenden som utförs både i Sala och Heby kommuner, så gör enheten sakutlåtanden i till exempel byggnations- och exploateringsfrågor.