Riksintressen

Sala kommun • Org.enhet: Bygg- och miljökontoret

Senast uppdaterad: 2016-07-22

Senast uppdaterad: 2016-07-22


Meddelandet skickas till byggmiljo@sala.se
CAPTCHA Image
Play CAPTCHA Audio
Refresh Image

Bestämmelser om riksintressen finns i miljöbalken. Områden som inrymmer sådana speciella värden eller har så speciella förutsättningar att de bedömts vara betydelsefulla för landet i sin helhet kan klassas som område av riksintresse. Syftet med att peka ut ett riksintresse är att säkerställa en användning eller att bevara något för framtiden.