Fastigheter och lantmäteri - Sala.se - Sala kommun
Om du saknar något här på nya sala.se kan du söka det på vår gamla hemsida - www3.sala.se

Fastigheter och lantmäteri

Sala kommun • Org.enhet: Kart/mät

Senast uppdaterad: 2016-09-02

Senast uppdaterad: 2016-09-02CAPTCHA Image
Play CAPTCHA Audio
Refresh Image

All mark som finns i en kommun är indelad i fastigheter, och till en fastighet hör allmänna fastighetstillbehör, byggnadstillbehör och industritillbehör. Om du planerar att dela av din fastighet - eller till exempel vill veta hur din tomtgräns är dragen - ska du först kontakta förrättningslantmätaren i kommunen.