Värmepump - Sala.se - Sala kommun
Om du saknar något här på nya sala.se kan du söka det på vår gamla hemsida - www3.sala.se

Värmepump

Sala kommun • Org.enhet: Miljöenheten

Senast uppdaterad: 2016-04-28

Senast uppdaterad: 2016-04-28CAPTCHA Image
Play CAPTCHA Audio
Refresh Image

En felaktig installation av värmepump kan medföra oönskade miljöeffekter i närmiljön och få konsekvenser för bland annat dricksvattenförsörjningen. För att motverka skador krävs att den som ska installera en värmepump med utvinning av värme ur mark-, yt- eller grundvatten först gör en anmälan till Bygg och miljö Sala-Heby.