Fjärrvärme

Sala kommun • Org.enhet: Miljöenheten

Senast uppdaterad: 2016-07-22

Senast uppdaterad: 2016-07-22


Meddelandet skickas till byggmiljo@sala.se
CAPTCHA Image
Play CAPTCHA Audio
Refresh Image

Fjärrvärme är värme som kommer från ett värmeverk. Flera hus, kvarter eller en hel stad kan koppla upp sig till värmeverket och få värme därifrån. Om ditt hus är kopplat till ett fjärrvärmenät kommer värmen hem till dig i rör som är nedgrävda i marken, men huset behöver ändå en fjärrvärmecentral.