Miljöskydd inom lantbruk - Sala.se - Sala kommun
Om du saknar något här på nya sala.se kan du söka det på vår gamla hemsida - www3.sala.se

Miljöskydd inom lantbruk

Sala kommun • Org.enhet: Miljöenheten

Senast uppdaterad: 2016-04-26

Senast uppdaterad: 2016-04-26CAPTCHA Image
Play CAPTCHA Audio
Refresh Image

Enligt miljöprövningsförordningen (2013:251) ska vissa verksamheter prövas utifrån verksamheternas miljökonsekvenser. Lantbruket är en av dessa. Kommunen är lokal tillsynsmyndighet över miljöskyddet på jordbruk. I Sala och Heby kommuner är det inspektörer från Bygg och miljö Sala-Heby som gör kontrollerna.