Ormar - Sala.se - Sala kommun
Om du saknar något här på nya sala.se kan du söka det på vår gamla hemsida - www3.sala.se

Ormar

Sala kommun • Org.enhet: Miljöenheten

Senast uppdaterad: 2016-04-27

Senast uppdaterad: 2016-04-27CAPTCHA Image
Play CAPTCHA Audio
Refresh Image

För att få ha ormar inom detaljplan måste man ansöka om tillstånd. Tillståndskravet baserar sig på kommunernas lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljön, och detta finns för att förebygga olycksfall men även för att lindra den oro för ormar som kan finnas hos människor.