Pågående projekt - Sala.se - Sala kommun
Om du saknar något här på nya sala.se kan du söka det på vår gamla hemsida - www3.sala.se

Pågående projekt

Sala kommun • Org.enhet: Plan- och utvecklingsenheten

Senast uppdaterad: 2016-04-27

Senast uppdaterad: 2016-04-27CAPTCHA Image
Play CAPTCHA Audio
Refresh Image

I kommunen pågår arbete med flera olika detaljplaner och byggprojekt. De flesta planerna syftar till att möjliggöra nya bostäder och verksamheter samt skydda befintliga natur- och kulturmiljöer