Riva, rivningslov

Sala kommun • Org.enhet: Byggenheten

Senast uppdaterad: 2016-04-26

Senast uppdaterad: 2016-04-26


Meddelandet skickas till byggmiljo@sala.se
CAPTCHA Image
Play CAPTCHA Audio
Refresh Image

Begreppet rivning innebär att man helt tar bort en byggnad eller en del av en byggnad (även stommen). Inom detaljplanelagt område behöver du oftast rivningslov för att riva byggnader eller delar av byggnader.

För områden med områdesbestämmelser kan kommunen bestämma att rivningslov krävs. Utanför dessa områden krävs det aldrig rivningslov.