Marklov - Sala.se - Sala kommun
Om du saknar något här på nya sala.se kan du söka det på vår gamla hemsida - www3.sala.se

Marklov

Sala kommun • Org.enhet: Byggenheten

Senast uppdaterad: 2016-04-26

Senast uppdaterad: 2016-04-26CAPTCHA Image
Play CAPTCHA Audio
Refresh Image

Marklov kan krävas vid schaktning eller fyllning inom ett område med detaljplan. Det kan även krävas för trädfällning och skogsplantering om kommunen har infört en sådan bestämmelse i en detaljplan.

Inom områdesbestämmelser kan kommunen, inom vissa i lagen utpekade områden, införa marklovsplikt för schaktning, fyllning, trädfällning och skogsplantering.