Altan, uteplats, skärmtak

Sala kommun • Org.enhet: Byggenheten

Senast uppdaterad: 2016-05-30

Senast uppdaterad: 2016-05-30


Meddelandet skickas till byggmiljo@sala.se
CAPTCHA Image
Play CAPTCHA Audio
Refresh Image

Om du ska bygga en altan, ett skärmtak eller en skyddad uteplats finns det möjlighet att du kan få göra det utan att söka bygglov. Dels krävs det att du har ett en- eller tvåbostadshus (innefattar fritidshus), och dels behöver du hålla dig till vissa mått.

Att tänka på

Det är tillåtet att utan bygglov göra en tillbyggnad på högst 15 m² på ett en- eller tvåbostadshus. Om något av dessa tillbyggnader uppförs och de inte uppfyller villkoren för att vara bygglovsbefriad är den en olovlig byggnation, så kallat svartbygge.1. Bygga altan

Du kan få bygga en altan utan bygglov om altangolvet inte är högre än 1,2 meter från marken. Bygglov krävs om den byggs så att det blir ett rum under, som ett förråd, en källare eller ett garage. Altan ovanpå en byggnad eller i ett takfall behöver också bygglov.

Du kan behöva bygglov för din altan om den påverkar byggnadens utseende avsevärt. Det gäller även om altangolvet är under 1,2 meter.