Gränsvärden och mätningar - Sala.se - Sala kommun
Om du saknar något här på nya sala.se kan du söka det på vår gamla hemsida - www3.sala.se

Gränsvärden och mätningar

Sala kommun • Org.enhet: Miljöenheten

Senast uppdaterad: 2016-04-26

Senast uppdaterad: 2016-04-26CAPTCHA Image
Play CAPTCHA Audio
Refresh Image

Miljökvalitetsnormerna för utomhusluft gäller i hela landet, med undantag för arbetsplatser samt väg- och tunnelbanetunnlar. Flera nationella instanser ger rekommendationer och information för vilka gränsvärden som ska ses som acceptabla i situationer med höga ljudnivåer.