Buller och luftkvalitet - Sala.se - Sala kommun
Om du saknar något här på nya sala.se kan du söka det på vår gamla hemsida - www3.sala.se

Buller och luftkvalitet

Sala kommun • Org.enhet: Miljöenheten

Senast uppdaterad: 2016-04-25

Senast uppdaterad: 2016-04-25CAPTCHA Image
Play CAPTCHA Audio
Refresh Image

För att vi ska kunna fungera bra som människor behöver vi en kontrollerad omgivning där vi inte ska behöva utsättas för dålig luftkvalitet eller störande ljud.