Sotning - Sala.se - Sala kommun
Om du saknar något här på nya sala.se kan du söka det på vår gamla hemsida - www3.sala.se

Sotning

Sala kommun • Org.enhet: Räddningstjänsten Sala-Heby

Senast uppdaterad: 2016-04-26

Senast uppdaterad: 2016-04-26CAPTCHA Image
Play CAPTCHA Audio
Refresh Image

I Lagen om skydd mot olyckor (SFS 2003:778) står det att kommunen ansvarar för att sotning och brandskyddskontroll blir gjord. Brandskyddskontroll görs i brandförebyggande syfte. På uppdrag av kommunen finns företag som har avtal om att göra brandskyddskontroll. Fastighetsägare kan ansöka om att sota själva.