Särskilda boenden

Sala kommun • Org.enhet: Vård- och omsorgsboende

Senast uppdaterad: 2017-04-10

Senast uppdaterad: 2017-04-10


Meddelandet skickas till vardomsorg@sala.se
CAPTCHA Image
Play CAPTCHA Audio
Refresh Image

Beroende på vilken nivå av stöd du behöver så finns det olika typer av boenden som är anpassade för att du ska kunna leva bättre.