Slam och latrin - Sala.se - Sala kommun
Om du saknar något här på nya sala.se kan du söka det på vår gamla hemsida - www3.sala.se

Slam och latrin

Sala kommun • Org.enhet: Samhällsbyggnadskontoret

Senast uppdaterad: 2016-10-03

Senast uppdaterad: 2016-10-03CAPTCHA Image
Play CAPTCHA Audio
Refresh Image

Vid åretruntbostäder ska slamavskiljare tömmas minst en gång per år i kommunens försorg. I fritidsbostäder ska tömning ske minst en gång per år i kommunens försorg om wc är ansluten till slamavskiljaren. Sala kommun ansvarar för slamtömningen i kommunen och VafabMiljö ansvarar för latrinhämtningen.