Källsortering och återvinning - Sala.se - Sala kommun
Om du saknar något här på nya sala.se kan du söka det på vår gamla hemsida - www3.sala.se

Källsortering och återvinning

Sala kommun • Org.enhet: Samhällsbyggnadskontoret

Senast uppdaterad: 2016-10-03

Senast uppdaterad: 2016-10-03CAPTCHA Image
Play CAPTCHA Audio
Refresh Image

Källsortering är att sortera sopor där de uppstår, vid källan, till exempel i hemmet. Man sorterar ut det som är farligt för miljön och det som går att återanvända, återvinna eller kompostera var för sig. VafabMiljö ansvarar för komposterbart och brännbart avfall och övergripande frågor som gäller avfallshantering i Sala kommun.