Farligt avfall

Sala kommun • Org.enhet: Miljöenheten

Senast uppdaterad: 2016-06-01

Senast uppdaterad: 2016-06-01


Meddelandet skickas till byggmiljo@sala.se
CAPTCHA Image
Play CAPTCHA Audio
Refresh Image

Visst avfall anses vara så pass farligt för miljö och/eller hälsa att det är klassat som farligt. Farliga egenskaper är exempelvis cancerframkallande, frätande, fosterskadande, ekotoxiskt, smittförande eller brandfarligt. Hantering av avfall regleras i Avfallsförordning (2011:927).