Avfall och återvinning - Sala.se - Sala kommun
Om du saknar något här på nya sala.se kan du söka det på vår gamla hemsida - www3.sala.se

Avfall och återvinning

Sala kommun • Org.enhet: Samhällsbyggnadskontoret

Senast uppdaterad: 2016-07-15

Senast uppdaterad: 2016-07-15CAPTCHA Image
Play CAPTCHA Audio
Refresh Image

På dessa sidor kan du läsa om hur du på ett bra sätt hanterar ditt avfall. Sala är en ekokommun och därför satsar vi på återanvändning, återvinning och ett bra omhändertagande av avfall.