Vilket stöd kan man få? - Sala.se - Sala kommun
Om du saknar något här på nya sala.se kan du söka det på vår gamla hemsida - www3.sala.se

Vilket stöd kan man få?

Sala kommun • Org.enhet: Äldreomsorg (ÄO)

Senast uppdaterad: 2016-04-25

Senast uppdaterad: 2016-04-25CAPTCHA Image
Play CAPTCHA Audio
Refresh Image

Du som är äldre kan få stöd och hjälp utifrån ditt behov. Vi hjälper dig så du i första hand kan bo kvar hemma och leva ett självständigt och tryggt liv.1. Vår målbild

Vår målbild är att alla ska kunna bo kvar så länge som möjligt i sitt ordinära boende. Detta är förankrat i de riktlinjer för biståndsbedömning av insatser (se relaterade dokument) som Vård- och omsorgsnämnden fattat beslut om.

Som ett led i att utöka möjligheten med den s.k. kvarboendeprincipen finns möjlighet till hemrehabilitering. Det medför stora krav på verksamheterna att möta individen utifrån den enskildes situation, finna vägar för samarbete, nyttja varandras kunskaper och erfarenheter samt alltid sätta den enskilde individen i centrum.