Demens - Sala.se - Sala kommun
Om du saknar något här på nya sala.se kan du söka det på vår gamla hemsida - www3.sala.se

Demens

Sala kommun • Org.enhet: Äldreomsorg (ÄO)

Senast uppdaterad: 2016-04-26

Senast uppdaterad: 2016-04-26CAPTCHA Image
Play CAPTCHA Audio
Refresh Image

I Sala finns dels dagverksamhet för dementa, och dels ett gruppboende. Dagverksamheten heter Solvändan. Den är till för personer som bor i eget boende med olika minnesproblem. Gruppboendet heter Bryggeriet och är ett gruppboende som drivs av Frösunda på uppdrag av Sala kommun.