Äldre - Sala.se - Sala kommun
Om du saknar något här på nya sala.se kan du söka det på vår gamla hemsida - www3.sala.se

Äldre

Sala kommun • Org.enhet: Äldreomsorg (ÄO)

Senast uppdaterad: 2016-04-25

Senast uppdaterad: 2016-04-25CAPTCHA Image
Play CAPTCHA Audio
Refresh Image

Äldre personer som har funktionsnedsättning eller sjukdom kan av kommunen få olika former av stöd och service för att kunna bo kvar i sin bostad. Några av de tjänster som kan erbjudas är bl.a. hemtjänst, dagverksamhet, ledsagning, trygghetslarm och besök- och väntjänst.