Din säkerhet - Sala.se - Sala kommun
Om du saknar något här på nya sala.se kan du söka det på vår gamla hemsida - www3.sala.se

Din säkerhet

Sala kommun • Org.enhet: Räddningstjänsten Sala-Heby

Senast uppdaterad: 2016-04-26

Senast uppdaterad: 2016-04-26CAPTCHA Image
Play CAPTCHA Audio
Refresh Image

De flesta av alla olycksfall som resulterar i personskador sker i det egna hemmet eller på fritiden. Med rätt kunskap och genom förebyggande arbete minimeras risken att drabbas för en olycka.1. Praktiska tips och råd

Om en olycka skulle inträffa är det bra om du känner till hur du ska göra. Här ger vi några praktiska tips och råd på hur du kan göra vid en olyckssituation och vad som händer när du kallar på hjälp.