Våld och hot

Sala kommun • Org.enhet: Socialtjänst Vuxen/Missbruk/Psykiatri

Senast uppdaterad: 2017-04-10

Senast uppdaterad: 2017-04-10


Meddelandet skickas till vardomsorg@sala.se
CAPTCHA Image
Play CAPTCHA Audio
Refresh Image

Våld används för att få en person att göra något som han/hon inte vill eller för att få någon att avstå från något han/hon vill. Den som utsätts känner sig ofta rädd, kränkt, hotad eller utsatt.

Socialtjänsten ska verka för att de medborgare (vanligtvis kvinnor och barn) i vår kommun som utsätts för våld erhåller skydd och hjälp att komma ifrån denna situation. Hjälp förmedlas på olika sätt i samråd med varje enskild person och vid behov i samarbete med polis, sjukvård och stödgrupp. 1. Våld mot barn

Barn som upplever våld i hemmet är brottsoffer och behöver eget stöd. De kan utsättas för våld i familjen på olika sätt. Ibland kan det vara en förälder som slår, ibland ett syskon. Man kan även bli hotad eller vara med om att vuxna eller syskon använder våld mot någon annan i familjen. Allt våld mot barn kan kallas barnmisshandel och det är förbjudet.