Missbruk och våld - Sala.se - Sala kommun
Om du saknar något här på nya sala.se kan du söka det på vår gamla hemsida - www3.sala.se

Missbruk och våld

Sala kommun • Org.enhet: Individ, familj, arbete

Senast uppdaterad: 2017-04-10

Senast uppdaterad: 2017-04-10CAPTCHA Image
Play CAPTCHA Audio
Refresh Image

Missbruk är ett begrepp som används i samband med olika ämnen och substanser, som alkohol, narkotika och vissa läkemedel. Våld är varje handling som genom att den skrämmer, smärtar, skadar får denna person att göra något mot sin vilja, eller avstå från att göra något den vill.