Vilket stöd kan man få?

Sala kommun • Org.enhet: Integrationsenheten

Senast uppdaterad: 2017-04-10

Senast uppdaterad: 2017-04-10


Meddelandet skickas till vardomsorg@sala.se
CAPTCHA Image
Play CAPTCHA Audio
Refresh Image

Integrationsenheten jobbar med bosättning och handläggning av försörjningsstöd för de som kommer på anvisning till Sala. Det är några av de olika typer av stöd som kommunen erbjuder.

Om du har fått uppehållstillstånd som flykting efter den 1 december 2010 kan du omfattas av "lagen om etableringsinsatser för vissa nyanlända." Då är det Arbetsförmedlingen som har huvudansvaret för din integration i Sverige.

Lagen gäller endast vuxna i åldern 20-64 år.1. Mottagning och introduktion

Alla nyanlända flyktingar, både vuxna och barn, ska skrivas in på Integrationsenheten i Sala kommun. Sala kommun har uppdrag att vara med vid etableringssamtal tillsammans med nyanlända och Arbetsförmedlingen.

Finns det behov av rehabilitering och att individen har en prestationsförmåga lägre än 25 % ansvarar Integrationsenheten över introduktion och utreder behov av försörjning. Integrationsenheten samverkar då med landstinget och Arbetsförmedlingen.

Sala kommun jobbar utåtriktat för att skapa relationer och upprätta samarbete med kommuninvånare genom ideella organisationer, föreningsliv, hyresgästförening, elevförening etc.