Tolk - Sala.se - Sala kommun
Om du saknar något här på nya sala.se kan du söka det på vår gamla hemsida - www3.sala.se

Tolk

Sala kommun • Org.enhet: Vård och omsorg

Senast uppdaterad: 2017-02-16

Senast uppdaterad: 2017-02-16CAPTCHA Image
Play CAPTCHA Audio
Refresh Image

Den som har ett annat modersmål än svenska eller som är allvarligt hörsel- eller talskadad och behöver tolk när de ska möta någon av kommunens representanter bör meddela detta i god tid innan ett möte. Enligt Förvaltningslagen 8 § bör kommunen boka en tolk vid ett sådant behov.