Invandring och integration - Sala.se - Sala kommun
Om du saknar något här på nya sala.se kan du söka det på vår gamla hemsida - www3.sala.se

Invandring och integration

Sala kommun • Org.enhet: Vård och omsorg

Senast uppdaterad: 2017-02-16

Senast uppdaterad: 2017-02-16CAPTCHA Image
Play CAPTCHA Audio
Refresh Image

Kommunens arbete omfattar såväl mottagande och integrering av nyanlända som annan invandring, exempelvis arbetskrafts- och kärleksinvandring. Integrationsenheten omfattar också verksamheten för ensamkommande ungdomar som inkluderar HVB, familjehem, utslusslägenheter och myndighetsutövning.