Invandring och integration

Sala kommun • Org.enhet: Individ, familj, arbete

Senast uppdaterad: 2017-04-10

Senast uppdaterad: 2017-04-10


Meddelandet skickas till vardomsorg@sala.se
CAPTCHA Image
Play CAPTCHA Audio
Refresh Image

Kommunens arbete omfattar såväl mottagande och integrering av nyanlända som annan invandring, exempelvis arbetskrafts- och kärleksinvandring. Integrationsenheten omfattar också verksamheten för ensamkommande ungdomar som inkluderar HVB, familjehem, utslusslägenheter och myndighetsutövning.