Hjälp i hemmet - Sala.se - Sala kommun
Om du saknar något här på nya sala.se kan du söka det på vår gamla hemsida - www3.sala.se

Hjälp i hemmet

Sala kommun • Org.enhet: Äldreomsorg (ÄO)

Senast uppdaterad: 2016-04-25

Senast uppdaterad: 2016-04-25CAPTCHA Image
Play CAPTCHA Audio
Refresh Image

För de flesta är det en trygghet att kunna bo kvar hemma. För att du ska kunna bo kvar kan du få hjälp med sådant som du inte klarar att göra själv. De flesta insatserna måste du ansöka om hos kommunens biståndshandläggare och insatserna är oftast avgiftsbelagda. Insatserna prövas individuellt utifrån dina egna förutsättningar att klara din vardag.