Vilket stöd kan man få?

Sala kommun • Org.enhet: Informationsenheten

Senast uppdaterad: 2017-07-11

Senast uppdaterad: 2017-07-11


Meddelandet skickas till information@sala.se
CAPTCHA Image
Play CAPTCHA Audio
Refresh Image

Ansökan om stöd och hjälp enligt LSS

Kommunernas vård och omsorg om personer med funktionsnedsättning regleras i lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS.

Om du har en funktionsnedsättning kan du få hjälp av kommunen.

LSS - Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade
avgör vem som har rätt att få hjälp.
Hjälpen kan vara att få en särskild bostad
eller ett arbete som passar dig.
Du kan också få hjälp med att göra saker på din fritid.
I Sala finns flera olika boenden för dig
som har en funktionsnedsättning.

Länk till Lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade LSS

 

 1. Personkrets 1-3

Med personkrets 1 menar man människor med utvecklingsstörning, autism eller autismliknande tillstånd.

Med personkrets 2 menar man människor med betydande och bestående begåvningsmässigt funktionshinder efter hjärnskada i vuxen ålder föranledd av yttre våld eller kroppslig sjukdom.

Med personkrets 3 menar man människor med andra varaktiga fysiska eller psykiska funktionshinder som uppenbart inte beror på normalt åldrande, om de är stora och förorsakar betydande svårigheter i den dagliga livsföringen och därmed ett omfattande behov av stöd eller service.