Bygdegårdar, lägergårdar, samlingslokaler - Sala.se - Sala kommun
Om du saknar något här på nya sala.se kan du söka det på vår gamla hemsida - www3.sala.se

Bygdegårdar, lägergårdar, samlingslokaler

Sala kommun • Org.enhet: Kultur och fritid

Senast uppdaterad: 2016-06-27

Senast uppdaterad: 2016-06-27CAPTCHA Image
Play CAPTCHA Audio
Refresh Image

Bygdegården är en samlingslokal för social och kulturell verksamhet som finns i första hand på landsbygden. Dessa drivs i regel av ideella föreningar anslutna till Bygdegårdarnas Riksförbund.

Förutom bygdegårdarna finns det ett antal andra lokaler som hyrs ut för möten, fester med mera, runt om i Sala kommun. Vissa av dessa används också som lägergårdar.