Omröstning: Hagaberg lekplats (avslutad)

Sala kommun • Org.enhet: Samhällstekniska enheten

Senast uppdaterad: 2017-07-18

Senast uppdaterad: 2017-07-18


Meddelandet skickas till samhallsbyggnad@sala.se
CAPTCHA Image
Play CAPTCHA Audio
Refresh Image

Nu är det dags för upprustning av Hagabergs lekplats och temat är "Dinosaurier". Nu kan du som vill vara med och påverka gå in och rösta på ditt favoritlekredskap. Alternativet som får flest röster kommer att sättas upp på lekplatsen under våren 2017.

Tre olika lekredskap som stämmer in på det tänkta temat "Dinosaurier" har valts ut. Nu kan Salaborna, speciellt ni som bor på Hagaberg, vara med och rösta fram vilket nytt lekredskap ni vill se på platsen. Utöver det lekredskap som röstas fram kommer det också finnas gungor, sandlåda, bänkbord och en dinosaurie-rutschkana.

Målsättningen är att kunna påbörja ombyggnationen av lekplatsen till våren 2017. Under den perioden lekplatsen byggs om kommer den att vara helt avstängd med ett staket. Om allt går som det ska kommer arbetet att ta ungefär en månad.

Det går bra att rösta fram till den 30 november kl. 00.00.

 

Alternativ 1

 

Alternativ 2

 

Alternativ 3A tillsammans med 3B nedan

 

Alternativ 3B tillsammans med 3A ovan


 

 


Stadsträdgårdsmästare Kristin Hedman har ordet:
Vi har under de senaste åren fått ökade anslag för kommunens lekplatser. Det är bra, eftersom barn hör till den grupp i samhället som vistas ute allra mest. Vi har lagkrav att förhålla oss till vad gäller säkerhet och tillgänglighet. Målsättningen från kommunens sida är att skapa förutsättningar för olika typer av lek och olika åldersgrupper. Det känns också viktigt att skapa ytor för fri lek, med öppnare ytor och mer buskage.

Efter att ha besökt samtliga 30 lekplatser i kommunen har vi gjort en prioriteringsordning utefter alla platsers skick. Vissa platser har då gjorts om helt, andra platser har varit i så bra skick att de får vänta några år. Det hela har skett med en spridning så att både stad och landsbygd har fått ungefär lika mycket. För att göra det lite roligare och få det mer sammanhållet får alla lekplatser ett tema som vi utformar platsen omkring.