LSS, stöd och service - Sala.se - Sala kommun
Om du saknar något här på nya sala.se kan du söka det på vår gamla hemsida - www3.sala.se

LSS, stöd och service

Sala kommun • Org.enhet: Funktionsnedsättning

Senast uppdaterad: 2016-04-26

Senast uppdaterad: 2016-04-26CAPTCHA Image
Play CAPTCHA Audio
Refresh Image

Behovet av en särskild lag för att trygga tillvaron för personer med omfattande funktionshinder har sin grund i att lagar som socialtjänstlagen (SoL) och hälso- och sjukvårdslagen (HSL) inte räckte till för att garantera människor med stora funktionshinder det stöd och den service de efterfrågat.