Funktionsnedsättning, handikapp

Sala kommun • Org.enhet: Funktionsnedsättning

Senast uppdaterad: 2016-04-25

Senast uppdaterad: 2016-04-25


Meddelandet skickas till vardomsorg@sala.se
CAPTCHA Image
Play CAPTCHA Audio
Refresh Image

Om du har en funktionsnedsättning och till exempel behöver hjälp i vardagen, i din personliga omvårdnad, eller för att få en meningsfull daglig sysselsättning så kan du ha rätt till insatser/bistånd enligt lagen om särskilt stöd till vissa funktionshindrade (LSS) eller enligt Socialtjänstlagen (SoL).