Funktionsnedsättning, handikapp - Sala.se - Sala kommun
Om du saknar något här på nya sala.se kan du söka det på vår gamla hemsida - www3.sala.se

Funktionsnedsättning, handikapp

Sala kommun • Org.enhet: Funktionsnedsättning

Senast uppdaterad: 2016-04-25

Senast uppdaterad: 2016-04-25CAPTCHA Image
Play CAPTCHA Audio
Refresh Image

Om du har en funktionsnedsättning och till exempel behöver hjälp i vardagen, i din personliga omvårdnad, eller för att få en meningsfull daglig sysselsättning så kan du ha rätt till insatser/bistånd enligt lagen om särskilt stöd till vissa funktionshindrade (LSS) eller enligt Socialtjänstlagen (SoL).