Elljus-, motions- och hälsospår

Sala kommun • Org.enhet: Kultur och fritid

Senast uppdaterad: 2017-06-01

Senast uppdaterad: 2017-06-01


Meddelandet skickas till kulturfritid@sala.se
CAPTCHA Image
Play CAPTCHA Audio
Refresh Image

I Sala finns många fina motionsspår. Några är elbelysta och fungerar vintertid även som skidspår. Spåren sköts av föreningar med stöd i form av bidrag från kommunen. Hälsospår är ett enkelt sätt att testa din kondition, och finns på flera platser i kommunen.

Välkommen ut i spåren!1. Sala tätort

Annedal-Mellandammen

5 km varav 3,0 km elljus, vintertid skidspår. Anslutning till spåren vid Mellandammen. Upplysningar: se nedan.
- Lärkan/Mellandammen 1.330 – 2.130 m, elljus, vintertid skidspår. 
Obs! Elljusspåret är belyst till klockan 21.30 alla dagar. Belysningen tänds automatiskt då det börjar skymma.   
Skötselansvarig: IFK Sala 

Bråsta backe

1.060 m och 2.200 m.
Sala Ok sköter hälsospåret. I övrigt naturspår.

Järndammen

1.200 m samt 5, 6, 10 och 13 km, vintertid skidspår.
Skötselansvarig: Sala OK.