Försörjningsstöd, ekonomiskt bistånd - Sala.se - Sala kommun
Om du saknar något här på nya sala.se kan du söka det på vår gamla hemsida - www3.sala.se

Försörjningsstöd, ekonomiskt bistånd

Sala kommun • Org.enhet: Vård och omsorg

Senast uppdaterad: 2016-07-19

Senast uppdaterad: 2016-07-19CAPTCHA Image
Play CAPTCHA Audio
Refresh Image

Ekonomiskt bistånd eller försörjningsstöd, är ett behovsprövat bidrag som du kan ansöka om. Rätten till ekonomiskt bistånd beslutas enligt Socialtjänstlagen med hänvisning till 4 kap 1§ Socialtjänstlagen (SOL).