Vem kan få en god man - Sala.se - Sala kommun
Om du saknar något här på nya sala.se kan du söka det på vår gamla hemsida - www3.sala.se

Vem kan få en god man

Sala kommun • Org.enhet: Överförmyndarhandläggare

Senast uppdaterad: 2016-11-25

Senast uppdaterad: 2016-11-25CAPTCHA Image
Play CAPTCHA Audio
Refresh Image

Godmanskap och förvaltarskap anordnas med stöd av föräldrabalkens bestämmelser. Detta behövs för personer som inte själva kan bevaka sin rätt, förvalta sin egendom eller sörja för sin person. Bland dessa kan finnas personer med utvecklingsstörning, psykiska funktionshinder, allvarlig sjukdom eller demens och personer under 18 år som saknar vårdnadshavare. Även barn som kommer till Sverige utan vårdnadshavare eller barn vars vårdnadshavare inte kan utföra förmyndarskapet har rätt till en god man.