Vad gör en god man eller förvaltare

Sala kommun • Org.enhet: Överförmyndarhandläggare

Senast uppdaterad: 2016-04-28

Senast uppdaterad: 2016-04-28


Meddelandet skickas till overformyndaren@sala.se
CAPTCHA Image
Play CAPTCHA Audio
Refresh Image

Godmanskap är ett uppdrag som innebär att den gode mannen utför uppgifter för någons räkning. Uppdraget är viktigt eftersom tanken med det är att alla i Sverige ska få lika rätt oavsett förmåga. Den som har fått en god man eller förvaltare kallas huvudman. Godmanskap och förvaltarskap anordnas med stöd av föräldrabalkens bestämmelser.

Godmanskap

Det finns en avgörande skillnad mellan godmanskap och förvaltarskap. En god man är endast ett stöd till huvudmannen, som därför har kvar möjligheten att själv ta ut sina pengar och självständigt köpa, sälja, låna eller hyra saker och tjänster.

Det innebär även att den gode mannen inte får göra saker utan huvudmannens vilja, utan måste inhämta dennes samtycke till allt som inte berör den dagliga hushållningen. Den dagliga hushållningen innebär vardagliga handlingar som till exempel att betala månadens räkningar.

Om huvudmannen inte har förmåga att kunna ge samtycke ska den gode mannen själv ta beslut inom de områden uppdraget omfattar med huvudmannens bästa i åtanke. Vad som är för huvudmannens bästa innefattar i detta avseende främst det som är mest ekonomiskt för huvudmannen. Detta innebär dock inte att ställföreträdaren ska snåla med huvudmannens pengar, utan en av de viktigaste delarna i uppdraget är att se till att huvudmannen får använda sina pengar på det sätt som är bäst för huvudmannen själv.

Förvaltarskap

En förvaltare får, utan samtycke från huvudmannen, ensam bestämma i de frågor som uppdraget omfattar. Huvudmannen har därför inte rätt att själv ta ut sina pengar eller göra affärer som förvaltaren inte samtycker till. Självklart ska förvaltaren se till att huvudmannen har fickpengar för egna mindre inköp samt sådana inköp som förvaltaren godkänner.