Tillsyn, kontroll, överförmyndare - Sala.se - Sala kommun
Om du saknar något här på nya sala.se kan du söka det på vår gamla hemsida - www3.sala.se

Tillsyn, kontroll, överförmyndare

Sala kommun • Org.enhet: Överförmyndarhandläggare

Senast uppdaterad: 2016-04-26

Senast uppdaterad: 2016-04-26CAPTCHA Image
Play CAPTCHA Audio
Refresh Image

Överförmyndarens verksamhet består huvudsakligen i att utöva tillsyn över förmyndare, förvaltare och gode män inom Sala kommun. Tillsynen ska förhindra rättsförluster för de personer som själva inte kan tillvarata sin rätt eller förvalta sin egendom.