God man, förvaltare, förmyndare - Sala.se - Sala kommun
Om du saknar något här på nya sala.se kan du söka det på vår gamla hemsida - www3.sala.se

God man, förvaltare, förmyndare

Sala kommun • Org.enhet: Överförmyndarhandläggare

Senast uppdaterad: 2016-04-25

Senast uppdaterad: 2016-04-25CAPTCHA Image
Play CAPTCHA Audio
Refresh Image

Den som är sjuk eller funktionshindrad kan behöva hjälp av andra för att till exempel sköta sin ekonomi. En god man eller förvaltare fungerar som stöd när du inte kan klara dig själv.