Ekonomi, försörjningsstöd - Sala.se - Sala kommun
Om du saknar något här på nya sala.se kan du söka det på vår gamla hemsida - www3.sala.se

Ekonomi, försörjningsstöd

Sala kommun • Org.enhet: Vård och omsorg

Senast uppdaterad: 2016-07-19

Senast uppdaterad: 2016-07-19CAPTCHA Image
Play CAPTCHA Audio
Refresh Image

Sala kommun har det yttersta ansvaret för att du som bor i kommunen får det stöd och den hjälp som du behöver för att känna trygghet. Alla kan få tillfälliga problem med sin ekonomi och under kortare eller längre perioder hamna i ekonomiska svårigheter.