Lokalhistoria

Sala kommun • Org.enhet: Administrativa enheten

Senast uppdaterad: 2016-06-16

Senast uppdaterad: 2016-06-16


Meddelandet skickas till kommun.info@sala.se
CAPTCHA Image
Play CAPTCHA Audio
Refresh Image

Sala växte under 1500-talet fram som en gruvby i direkt anslutning till den för riket så viktiga silvergruvan på Sahlberget, strax utanför nuvarande Sala. Silvergruvan, en gång omnämnd och ansedd som "Riksens förnämsta Clenodium", är alltså själva upphovet till Sala stad.