Planteringar

Sala kommun • Org.enhet: Samhällstekniska enheten

Senast uppdaterad: 2017-02-27

Senast uppdaterad: 2017-02-27


Meddelandet skickas till samhallsbyggnad@sala.se
CAPTCHA Image
Play CAPTCHA Audio
Refresh Image

Sala stad har en rik grönstruktur med lummiga planteringar och präktiga lövträdsalléer. Ekebydamm med den angränsande Stadsparken med lekparken, med planteringar och vattenspel utgör en viktig samlingsplats som omfamnar rutnätsstaden i väster och sträcker sig utmed Lillåns slingrande lopp mot Fiskartorget i norr.