Om du saknar något här på nya sala.se kan du söka det på vår gamla hemsida - www3.sala.se

Om modersmål

Sala kommun • Org.enhet: Centrum för flerspråkighet

Senast uppdaterad: 2017-02-22

Senast uppdaterad: 2017-02-22CAPTCHA Image
Play CAPTCHA Audio
Refresh Image

Flerspråkiga barn i förskolan och förskoleklassen ska ha möjlighet att utveckla både det svenska språket och sitt modersmål. Elever i grundskolan, grundsärskolan, gymnasieskolan och gymnasiesärskolan har om vissa förutsättningar är uppfyllda rätt till modersmålsundervisning.

Elever ska erbjudas undervisning i modersmål om

  • en eller båda vårdnadshavarna har annat språk än svenska som modersmål,
  • språket utgör elevens dagliga umgängesspråk i hemmet, och
  • eleven har grundläggande kunskaper i språket.

Elever, som tillhör någon av de nationella minoriteterna, har utökad rätt till modersmålsundervisning. De nationella minoritetsspråken är finska, jiddisch, meänkieli, romani chib och samiska.

 

Kontakt för mer information om undervisning i modersmål:

Centrum för flerspråkighet