Studiehandledning på modersmål

Sala kommun • Org.enhet: Centrum för flerspråkighet

Senast uppdaterad: 2017-02-22

Senast uppdaterad: 2017-02-22


Meddelandet skickas till barn.och.utbildning@sala.se
CAPTCHA Image
Play CAPTCHA Audio
Refresh Image

En elev som inte klarar att följa undervisningen på svenska har rätt att få stöd i form av studiehandledning på sitt modersmål, om eleven riskerar att inte nå de kunskapskrav som minst ska uppnås i ett eller flera ämnen.