Kommunala förskolor - Sala.se - Sala kommun
Om du saknar något här på nya sala.se kan du söka det på vår gamla hemsida - www3.sala.se

Kommunala förskolor

Sala kommun • Org.enhet: Skolkansli (Barn och utbildning)

Senast uppdaterad: 2016-09-19

Senast uppdaterad: 2016-09-19CAPTCHA Image
Play CAPTCHA Audio
Refresh Image

I Sala kommun finns 15 kommunala förskolor, varav åtta i tätorten och sju på landsbygden.

 • Bellanderska förskolan

  Senast uppdaterad: 2016-09-19 17:42
  Bellanderska förskolan består av en och en halv avdelning. Den ligger centralt med närhet till lekpark, stadspark och bibliotek, stäl...

 • Dalhems förskola

  Senast uppdaterad: 2017-03-23 11:08
  Dalhems förskola ligger vid norra infarten till Sala och har fyra avdelningar. Helt underbart placerat, nära skog och ett stenkast frå...

 • Ekeby förskola

  Senast uppdaterad: 2017-05-08 11:19
  Ekeby förskola ligger centralt intill stadsparken i Sala, på Åkraområdet. Förskolan har fyra avdelningar, varav en specialavdelning.

 • Ekorrens förskola

  Senast uppdaterad: 2017-05-08 10:51
  Ekorrens förskola ligger centralt på Åkraområdet i Sala. Förskolan har fyra avdelningar. Vitsippan och Smultronet har åldrarna 1 - ...

 • Emmylunds förskola

  Senast uppdaterad: 2017-03-23 11:36
  Emmylunds förskola ligger i bostadsområdet Kungsängen i södra delen av Sala, med skogen som närmsta granne. Förskolan har fem avdel...

 • Gärdesta förskola

  Senast uppdaterad: 2017-05-08 11:13
  Gärdesta förskola startade hösten 2011. Hus 1 har öppen planlösning och är byggt som två stora avdelningar/flyglar med en matsal i...

 • Kilbo förskola

  Senast uppdaterad: 2017-02-07 11:17
  Kilbo förskola ligger i Sala kommuns nordvästra del i Västerbykil. Förskolan har 3 avdelningar och ligger i anslutning till Kilbo skola.

 • Klockarbo förskola

  Senast uppdaterad: 2017-05-08 11:22
  Klockarbo förskola ligger i Västerfärnebo i Sala kommuns västra del. Förskolan har 2 avdelningar och ligger i anslutning till Väste...

 • Kyrkskolans förskola

  Senast uppdaterad: 2016-10-17 13:05
  Kyrkskolans förskola ligger i Möklinta, i Sala kommuns norra del. Vi har jouröppet till kl. 19 om det behövs.

 • Ransta förskola

  Senast uppdaterad: 2017-05-08 11:23
  Förskolan ligger intill Ransta skola som är en landsbygdsskola. Förskolan byggdes på sjuttiotalet och ligger omgiven av natur i ett v...

 • Salbo förskola

  Senast uppdaterad: 2017-05-08 11:25
  Salbo förskola ligger i Salbohed, i den västra delen av kommunen och c:a två mil från Sala. Det finns bussförbindelse med Västerfä...

 • Sätrabrunns förskola

  Senast uppdaterad: 2017-05-08 11:28
  Sätrabrunns förskola ligger i Sätrabrunn, i den sydvästra delen av Sala kommun. Förskolan har 3 avdelningar som heter Tallkotten (1-...

 • Turbo förskola

  Senast uppdaterad: 2017-03-23 11:17
  Turbo Förskola ligger vid södra infarten till Sala. Förskolan har 4 avdelningar. På Röd och Blå går våra 1-3-åringar och på Ora...

 • Ängshagens förskola

  Senast uppdaterad: 2017-05-08 11:32
  Ängshagens förskola ligger i södra delen av Sala tätort. Förskolan har 5 avdelningar och ligger i anslutning till Ängshagenskolan.

 • Åby förskola

  Senast uppdaterad: 2017-05-08 11:34
  Åby förskola ligger i Saladamm, en knapp mil norr om Sala. Förskolan har en syskonavdelning och ligger i anslutning till Åby skola.

 • Åkra förskola

  Senast uppdaterad: 2017-05-08 11:12
  Åkra förskola ligger på Åkraområdet i Sala i anslutning till stadsparken. Förskolan har 3 avdelningar och ligger i anslutning till ...