StartAnslagstavlaJustering av kommunstyrelsens ledningsutskotts protokoll från den 28 augusti 2019
Katalog

Justering av kommunstyrelsens ledningsutskotts protokoll från den 28 augusti 2019

Publicerad 2019-09-02
Uppdaterad 2019-09-02 12:56
Meddelandet skickas till kommun.info@sala.se
CAPTCHA Image
Play CAPTCHA Audio
Refresh Image
Viktigt att veta. Det du skriver till kommunen kan komma att diarieföras och bli offentlig handling. Läs mer om hur ett ärende hanteras i kommunen.
Anslås under perioden: 2019-08-28--2019-09-24

Bevis om justering av kommunstyrelsens ledningsutskotts protokoll

Sammanträdesdatum: 2019-08-28

Protokollet har justerats: 2019-09-02

Anslagets sattes upp: 2019-09-02

Anslagets tas ner: 2019-09-24

Överklaga ett beslut: Den som vill överklaga ett beslut måste göra det senast 2019-09-23

Förvaringsplats för protokollet: Kommunstyrelsens förvaltning.

Bifogat dokument: Kommunstyrelsens ledningsutskotts  protokoll 2019-08-28 (se länk till sammanträde)

Kontakt

Malin Selldén Wahlman, Kommunsekreterare
0224747052 malin.selldenwahlman@sala.se