StartAnslagstavlaJustering av kommunstyrelsens ledningsutskotts protokoll från den 25 juni 2019
Katalog

Justering av kommunstyrelsens ledningsutskotts protokoll från den 25 juni 2019

Publicerad 2019-06-27
Uppdaterad 2019-06-27 16:26
Meddelandet skickas till kommun.info@sala.se
CAPTCHA Image
Play CAPTCHA Audio
Refresh Image
Viktigt att veta. Det du skriver till kommunen kan komma att diarieföras och bli offentlig handling. Läs mer om hur ett ärende hanteras i kommunen.
Anslås under perioden: 2019-06-27--2019-07-19

Bevis om justering av kommunstyrelsens ledningsutskotts protokoll

Sammanträdesdatum: 2019-06-25

Protokollet har justerats: 2019-06-7

Anslagets sattes upp: 2019-06-27

Anslagets tas ner: 2019-07-19

Överklaga ett beslut: Den som vill överklaga ett beslut måste göra det senast 2019-07-18

Förvaringsplats för protokollet: Kommunstyrelsens förvaltning.

Bifogat dokument: Kommunstyrelsens ledningsutskotts protokoll 2019-06-25(se länk till sammanträde)

Kontakt

Malin Selldén Wahlman, Kommunsekreterare, 0224747052, malin.selldenwahlman@sala.se