StartAnslagstavlaSamråd: Detaljplan för del av Mamre, kvarteret Durum - förlängd samrådstid
Katalog

Samråd: Detaljplan för del av Mamre, kvarteret Durum - förlängd samrådstid

Publicerad 2019-06-27
Uppdaterad 2019-06-28 14:43
Meddelandet skickas till samhallsbyggnad@sala.se
CAPTCHA Image
Play CAPTCHA Audio
Refresh Image
Viktigt att veta. Det du skriver till kommunen kan komma att diarieföras och bli offentlig handling. Läs mer om hur ett ärende hanteras i kommunen.
Samrådstid: 2019-06-26 - 2019-08-30

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra bebyggelse för bostadsändamål och bostadsändamål i kombination med vård i norra delen av Mamre.

Samrådshandlingar finns på kommunens webbplats www.sala.se, klicka på länk nedan under "Läs mer". Handlingarna finns också utställda på Medborgarkontoret i Kommunhusets entré, Stora Torget 1. 

Synpunkter på planförslaget ska skriftligen lämnas till Kommunstyrelsens förvaltning, Samhällsbyggnadskontoret, Plan- och utvecklingsenheten, Box 304, 733 25 Sala eller till kommun.info@sala.se senast den 30 augusti 2019. Ange diarienummer: 2018/258

Den som inte senast under granskningstiden har lämnat skriftliga synpunkter kan förlora rätten att överklaga beslutet att anta planen. Observera att detta skede kallas för samråd.

Kontakt

Robert Yngvesson, Planarkitekt
0224-74 73 22 robert.yngvesson@sala.se